Prečo je užitočné vedieť pomenovať emócie?

18.07.2020 — Karol Kleinmann

Pri práci s klientmi sa mi často stáva, že sa bavíme o emóciách. Ako sa cítiš, keď sa na teba valí viac úloh než si schopný v ten deň vykonať? Čo prežívaš, keď zistíš že priateľka nedodržala dohodu a mešká? Ako pomenovať stav keď sa vlastne všetko darí, ale tebe podlamuje sebavedomie pocit, že nie som dosť dobrý?

Alebo, pri mojich skupinách, ako si sa cítil/a keď ta prichytili pod vplyvom alkoholu za volantom? Obvyklá odpoveď znie „zle“. Bodka. Dvojica dobre/zle sa uchytila tak dokonale, že ani nemáme potrebu ďalej preskúmavať naše vnútorné rozpoloženie. Keď pracujem s individuálnymi klientmi, snaha je trochu vyššia a dostanem z nich možno „úzkosť“, „strach“ „smútok“. Pritom emócie každý z nás prežíva neustále, vždy to tak bolo a bude. A myslím si, že zostávať pri základných typoch je veľká škoda.

Vysvetlím prečo.

Keď sa to v nás „mele“, prežívame emocionálnu búrku, a k slovu sa hlási mnoho emócií naraz. Je to silné, intenzívne.. ale ťažko pomenovateľné. Možno vieme vysloviť, že sme nahnevaní (a veľa iných, menej slušných výrazov), no redukujú široký záber emócií, ktoré tam sú prítomné a pre tú situáciu jedinečné. Inak sme nahnevaní na to, ak v parku do stúpime do mäkkého (zhnusenie, rozrušenie, bezradnosť) a inak keď nás niekto verejne zvozí na porade (ponížený, neuznaný s pocitom nespravodlivosti a zatrpknutia).

Ak svojim emóciám lepšie rozumieme, rozumieme lepšie aj sebe. Umožňuje nám to o sebe hlbšie premýšľať a zároveň vieme k sebe pustiť ľudí bližšie. Inak znie, „Mal som na hovno deň“ a inak „Po dnešku sa cítim vyčerpaný, bezmocný, nedôležitý a odmietnutý. Alebo „mám sa super“ vieme rozšíriť na „Mám veľmi dobré obdobie, som tak nejak viac sebaistá, vďačná, kreatívna a optimistická“.

Nie len že je to jedna z mnohých ciest vlastného sebarozvoju a scitlivovania sa, ale je to aj skvelý „ice braking“ (Kreatívna? Ozaj, a ako ide tvoje maľovanie?). A zároveň tak trochu vzdelávame ostatných o tom, že vieme ísť vo svojom vnútornom prežívaní ďalej, než len na obvyklé, čierno-biele dobre/zle. A ozaj – zvyšujeme si tým podhodnocované EQ (emocionálna inteligencia).

A mám pomôcku. Pánko menom Parrot urobil v emóciách trošku poriadok tým, že rozvil 6 základných (primárnych) emócií do sekundárnych a tie následne do terciálnych. Graficky sa to dá znázorniť týmto kruhom.

Chceš začať s osobným
rozvojom?

Úvodná konzultácia zdarma.

Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.